Voorlopige zorgraden opgericht

De zestig eerstelijnszones hebben allemaal een voorlopige zorgraad samengesteld. Die zetten de weg in naar definitieve erkenning tegen juli 2020.

Ministerraad keurt nomenclatuur goed voor SBRT

De ministerraad keurde vrijdag een KB goed dat nomenclatuur invoert voor stereotactische radiotherapie buiten het centraal zenuwstelsel. Het proefproject binnen een Riziv-overeenkomst leverde positieve resultaten op.

Rokers: steeds met minder maar lang niet verdwenen

Het tabaksgebruik loopt terug in ons land. Toch rookt nog 19% van onze bevolking - 15% zijn dagelijkse rokers. Opvallend is dat mensen die willen stoppen met roken zelden een beroep doen op professionele hulp.

Uit het magazine

'We zijn vervreemd van onze origine'

We leveren steeds meer inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Aan Artsenkrant vertellen enkele artsen en artsen in spe hoe zij proberen om duurzaam te leven. De beweging 'Artsen voor Duurzaamheid' wil de gezondheid van mens én natuur verbeteren door duurzaam en respectvol gedrag te stimuleren.

Uit het magazine

Lachgas lang niet altijd lachwekkend

Stikstofoxide is niet langer voorbehouden aan anesthesisten. Het is te koop in zowat elke supermarkt en wordt gebruikt voor zijn euforisch effect, meestal door jongeren. Gezondheidsprofessionals en politici maken zich zorgen.

Uit het magazine

Een camera plaatsen in uw praktijk?

Om te vermijden dat u in uw praktijk het slachtoffer zou worden van diefstal, geweld, agressie of vandalisme denkt u er aan om één of meerdere camera's te plaatsen. Maar is dat wel toegelaten en met welke spelregels moet u rekening houden?

Uit het magazine

Alarmbel luidt voor artsen

In belangrijke sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en magistratuur, die met beperkte budgetten werken, lopen de werknemers een verhoogd risico op burn-out. Dat is een van de take-homemessages van een symposium dat Bvas-Brussel organiseerde op 19 oktober.

Uit het magazine

Investeer in de aso's, aub

"Er is de voorbije jaren hard gewerkt - het Vaso heeft zich op de kaart gezet. Maar een sociaal statuut is er nog steeds niet en de regeling van de werkomstandigheden blijft veelal ondermaats."

'Autochtone' gevallen van zika in Zuid-Frankrijk

In Hyères, in de Var, zijn twee 'autochtone' gevallen van zika bevestigd - dat melden de Franse gezondheidsautoriteiten. Het zijn de eerste gedocumenteerde gevallen van een besmetting met het zikavirus in Europa.

West-Vlaamse huisartsen zetten in op 'randvaccinatie'

De Vlaamse Gemeenschap wil dat in 2020 minstens 80% van de gezondheidswerkers gevaccineerd is tegen de seizoensriep. LMN Zuid-West-Vlaanderen droeg een steentje bij: het vaccineerde meer dan 100 artsen in één keer.

Nood aan expertisecentrum geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Heel wat vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap nood aan (een) bepaald(e) geneesmiddel(en). Niettemin hebben ze vaak angst over de veiligheid ervan. Ook zorgverleners blijken niet altijd precies op de hoogte van het al dan niet schadelijke effect van een geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Tegelijk is er een groot gebrek aan data over het geneesmiddelengebruik in deze cruciale periodes voor vrouw en (ongeboren) kind, wat grondig onderzoek in de weg staat. Een centraal informatiepunt ter zake dringt zich op.

Sluier wat opgelicht over EMD-labeling

Het eHealthPlatform publiceert een website met de stand van zaken voor de registratie van huisartsensoftware. Van 10 pakketten wordt weergegeven met welke onderdelen ze hebben bewezen in orde te zijn.

e-Health moet leiden tot transformatie Nederlandse zorg

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health, stelt het Nictiz vast. Maar volgens de Nederlandse eHealth-monitor is het aanbod van toepassingen groter dan het gebruik ervan. e-Health moet doelgericht ingepast worden in het hele zorgproces.

In 1 op 3 consulten met dove patiënten treden communicatieproblemen op

In meer dan een derde van de consultaties tussen dove/ernstig slechthorende patiënten en hun huisartsen doen zich communicatieproblemen voor. Veel huisartsen zijn zich hier echter niet van bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse arts-taalkundige Anika Smeijers in het kader van haar proefschrift.

Uit het magazine

Beslissingen rond levenseinde erg complex

Palliatieve zorg en Advanced Care Planning zijn breed aanvaard bij artsen die nauw betrokken zijn bij de zorg voor personen met dementie. Wel bestaat er een kloof tussen de aanbevelingen en de praktijk. Over euthanasie bij dementie is er meer discussie.