Suikerhoudende dranken verhogen het kankerrisico

Volgens een nieuwe Franse studie correleert de consumptie van suikerhoudende dranken met een hoger risico op kanker. Een geringere consumptie van suikerhoudende dranken zou het aantal gevallen van kanker kunnen verlagen.

Anorexia nervosa zou niet louter een geestelijk probleem zijn

In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht, blijkt anorexia nervosa niet louter van psychiatrische oorsprong te zijn. Auteurs hebben acht genetische varianten ontdekt die correleren met anorexia nervosa. Die studie toont dus aan dat het metabolisme ook meespeelt.

Dampers roken minder, maar kennen vaker een terugval

Volgens een Franse studie roken mensen die dagelijks een elektronische sigaret gebruiken, duidelijk minder sigaretten per dag en proberen ze ook vaker te stoppen met roken. Het percentage relaps is echter ook hoger bij dampers.

Grondwettelijk Hof schorst instrument om geneesmiddelencrisis onder controle te krijgen

Door de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers wettelijk te beperken tot andere groothandelaars-verdelers, apotheken of ziekenhuizen in België probeerde minister De Block de huidige geneesmiddelen-crisis onder controle te krijgen. In een recent arrest (18 juli) schorst het Grondwettelijk Hof deze wet van 7 april 2019 echter. Daarmee schorst het Hof ook de 'exportban' van geneesmiddelen.

'Slechts vier medicijnen echt onbeschikbaar'

In ons land onbtreken geen 519 geneesmiddelen, het cijfer dat in de media circuleert, maar zijn slechts vier medicijnen 'echt' onbeschikbaar. Het is dus zeker niet zo dat de volksgezondheid in het gedrang komt. Minister De Block sust de gemoederen. Wel erkent ze dat de situatie heel wat (administratieve) ongemakken voor patiënten, artsen en apothekers met zich meebrengt.

Beschikbaarheid Clamoxyl IV-IM 'verzekerd' voor wie het nodig heeft

Minister De Block is met GSK rond de tafel gaan zitten om te beschikbaarheid van Clamoxyl IV-IM te verzekeren voor gevallen waarin er geen goed alternatief voorhanden is. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt en als iedereen die volgt, zal elke patiënt die een behandeling met dit specifieke antibioticum nodig heeft die ook krijgen", aldus De Block.

PTB-PVDA zit commissie volksgezondheid voor

Vorige week benoemde de kamer van volksvertegenwoordigers de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies. Praeses van de commissie volksgezondheid wordt Thierry Warmoes (PTB, de Franstalige zusterpartij van het communistische PVDA). Ecolo-Groen pikt met Marie-Colline Leroy het voorzitterschap van de commissie sociale zaken in.

Wat doet een apotheek en hoe functioneert ze?

De British Medical Association's General Practioners Committee en de Pharmaceutical Services Negotiating Committee in Groot-Brittannië brachten begin mei een apotheekgids voor huisartsen uit. Titel: "The community pharmacy - A guide for general practitioners and practice staff".

De waarheid heeft haar rechten

Günther De Praeter

Met goed bedoelde suggesties gebaseerd op onjuiste premissen creëert men verwarring en valse verwachtingen.

De Calihero met de mooie zonnebril

Ilse Dapper

Een weekend met twee vrienden Calimero en Calihero. Op het programma staat een fietstocht aan zee, een BBQ met vrienden en een VIP-toegang tot een festival.

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker verlagen naar 45 jaar niet wenselijk

Een uitbreiding van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker naar de 45-49-jarigen is niet aangewezen. Dit vergt immers een aanzienlijke inspanning -een screening van 445.000 mensen- terwijl de absolute toename van het aantal kankers in dit segment slechts 2/100.000 bedraagt over een periode van 12 jaar.