Ibrutinib/rituximab vs. standaardchemo-immunotherapie bij nog niet behandelde CLL

Bij een tussentijdse analyse van de fase III-studie E1912 hebben vorsers vastgesteld dat de progressievrije overleving en de totale overleving beter waren met de combinatie ibrutinib/rituximab dan met de standaardchemo-immunotherapie bij patiënten van 70 jaar of jonger met een nog niet behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder 17p13-deletie.

Kanker bij 85-plussers: frequentie, opsporing en overleving

Recentelijk werd in de Verenigde Staten een rapport gepubliceerd over de kankerstatistieken bij bejaarden van 85 jaar en ouder. De incidentie en de sterfte blijken over het algemeen vergelijkbaar te zijn met die bij mensen van 65-84 jaar, maar het screeningpercentage blijkt opvallend hoog te zijn en de overleving minder goed.

Agenda :

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Belgian Oncology & Hematology News