Anorexia nervosa zou niet louter een geestelijk probleem zijn

In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht, blijkt anorexia nervosa niet louter van psychiatrische oorsprong te zijn. Auteurs hebben acht genetische varianten ontdekt die correleren met anorexia nervosa. Die studie toont dus aan dat het metabolisme ook meespeelt.

Dampers roken minder, maar kennen vaker een terugval

Volgens een Franse studie roken mensen die dagelijks een elektronische sigaret gebruiken, duidelijk minder sigaretten per dag en proberen ze ook vaker te stoppen met roken. Het percentage relaps is echter ook hoger bij dampers.

Het is nooit te laat om te gaan sporten

Regelmatig lichaamsbeweging (gaan) nemen verlaagt het overlijdensrisico en verhoogt de levensverwachting, ongeacht de leeftijd, de gezondheidstoestand en de vroegere mate van lichaamsbeweging.

Uit het magazine

Hersenen in nood tijdens lange ruimtevluchten

Wegens de microzwaartekracht oefenen langdurige ruimtevluchten een ongunstig effect uit op verschillende aspecten van de menselijke fysiologie. Recent onderzoek toont aan dat er ook schadelijke invloeden zijn op de structuur en de functie van het astronautenbrein.

Maqui-bessen voor droge ogen

Dagelijkse inname van 60 mg van een gepatenteerd extract van maqui-bessen verminderde drogen ogen en de vermoeidheid van de ogen bij Japanse patiënten.

Adolescenten die meer sporten, slapen ook beter

Een Amerikaanse studie leert dat adolescenten die meer lichaamsbeweging nemen dan gewoonlijk, 's nachts sneller inslapen en beter en langer slapen. Omgekeerd vermindert de kwaliteit van de slaap bij adolescenten die overdag een meer sedentair leven leiden dan gewoonlijk.

Een gebrekkige reukzin verhoogt het overlijdensrisico

Een studie heeft een correlatie vastgesteld tussen een gebrekkige reukzin en een bijna 50% hoger overlijdensrisico tijdens de volgende tien jaar. Neurodegeneratieve aandoeningen en vermagering vormen maar een gedeeltelijke verklaring voor de hogere sterfte.

Een gewone kus volstaat om gonokokken over te dragen

Een Australische studie uitgevoerd bij homo- en biseksuele mannen toont aan dat, in tegenstelling tot wat meestal wordt gedacht, gonokokken niet enkel worden overgedragen tijdens geslachtsgemeenschap. Een gewone tongkus kan volstaan om gonorroe te krijgen.