Moederinstinct en postpartale depressie: oxytocine zou een rol spelen

Amerikaanse vorsers hebben in een zone van de hersenen van wijfjesmuizen een groep cellen ontdekt die worden geactiveerd door oxytocine en die niet in die zone voorkomen bij mannetjesmuizen. Dat moleculaire verschil zou een verklaring kunnen zijn voor het moederinstinct en kan ons misschien ook op het spoor zetten van een behandeling voor postpartale depressie.

Een hoge oestrogeenspiegel zou het risico op autisme bij kinderen verhogen

Volgens een nieuwe studie lopen kinderen die tijdens het intra-uteriene leven werden blootgesteld aan hoge oestrogeenspiegels, meer kans om autisme te ontwikkelen naarmate ze opgroeien. Die ontdekking treedt de theorie bij die stelt dat er een link bestaat tussen hoge concentraties van geslachtshormonen voor de geboorte en autisme, een theorie die al 20 jaar geleden werd geformuleerd.

Biologisch geteelde appelen zijn beter voor de microbiota

Volgens een Oostenrijkse studie zouden appelen, zowel biologisch geteelde appelen als appelen verkregen via de klassieke landbouw, ongeveer 100 miljoen bacteriën bevatten. Maar de microben in biologische appelen, zijn meer gediversifieerd en evenwichtiger en hebben heilzamere effecten.

Een lichte hersenschudding kan de reukzin verminderen

We hebben altijd gedacht dat enkel mensen met een zware hersenschudding hun reukzin zouden kunnen verliezen en affectieve problemen zouden kunnen krijgen zoals angst en depressie. Canadese vorsers hebben echter vastgesteld dat die problemen ook kunnen rijzen na een lichte hersenschudding.

Anorexia nervosa zou niet louter een geestelijk probleem zijn

In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht, blijkt anorexia nervosa niet louter van psychiatrische oorsprong te zijn. Auteurs hebben acht genetische varianten ontdekt die correleren met anorexia nervosa. Die studie toont dus aan dat het metabolisme ook meespeelt.

Dampers roken minder, maar kennen vaker een terugval

Volgens een Franse studie roken mensen die dagelijks een elektronische sigaret gebruiken, duidelijk minder sigaretten per dag en proberen ze ook vaker te stoppen met roken. Het percentage relaps is echter ook hoger bij dampers.

Een nieuw knieligament ontdekt

Vorsers hebben een nieuw ligament ontdekt in het kniegewricht. Dat ligament zou voorkomen bij een minderheid van de mensen en zou het risico op scheuren van de laterale meniscus verhogen.

Een te lage LDL-cholesterolconcentratie verhoogt het risico op hemorragisch CVA

Meerdere studies hebben aangetoond dat een verlaging van de plasmaconcentratie van LDL-cholesterol, de "slechte" cholesterol, correleert met een lager cardiovasculair risico. Volgens een nieuwe, prospectieve studie zou echter een LDL-cholesterolconcentratie lager dan 70 mg/dl correleren met een hoger risico op CVA en hersenbloeding.

Sociale netwerken zouden goed zijn voor de geestelijke gezondheid van volwassenen

Regelmatig gebruik van sociale netwerken, een smartphone en het internet zouden mede verantwoordelijk zijn voor de crisis van geestelijke gezondheid in de Verenigde Staten. Een studie stelt dat echter ter discussie. Meer nog, bij volwassenen zou dat kunnen helpen om ernstig psychisch lijden zoals depressie en angst te voorkomen.

Ruimtereizen zouden schadelijk kunnen zijn voor de gewrichten

Volgens een studie op muizen die een maand aan boord van een Russisch ruimteschip hadden verbleven, zou het wegvallen van de zwaartekracht invloed kunnen hebben op de gewrichten. Vorsers hebben immers vroege tekenen van scheurtjes in het gewrichtskraakbeen ontdekt bij de knaagdieren.

Vakantie nemen zou goed zijn voor het hart

De vakantie nemen waarom je recht hebt, zou volgens een nieuwe Amerikaanse studie de metabole symptomen en dus het risico op hart- en vaataandoeningen verlagen. Tal van studies beschrijven de heilzame effecten van een vakantie. Vorsers van de Universiteit van Syracuse hebben nog een extra reden ontdekt om gebruik te maken van betaald verlof: dat zou immers goed zijn voor het hart.

Multipele sclerose: belang van een enveloppe-eiwit

Vorsers hebben ontdekt dat een eiwit in de enveloppe van een retrovirus meespeelt bij het ontstaan van multipele sclerose. Dat is een nieuw mechanisme van aantasting van de axonen. Een interventie op dat mechanisme zou op termijn een verergering van de ziekte kunnen tegengaan.