Een hoge oestrogeenspiegel zou het risico op autisme bij kinderen verhogen

Volgens een nieuwe studie lopen kinderen die tijdens het intra-uteriene leven werden blootgesteld aan hoge oestrogeenspiegels, meer kans om autisme te ontwikkelen naarmate ze opgroeien. Die ontdekking treedt de theorie bij die stelt dat er een link bestaat tussen hoge concentraties van geslachtshormonen voor de geboorte en autisme, een theorie die al 20 jaar geleden werd geformuleerd.

Een lichte hersenschudding kan de reukzin verminderen

We hebben altijd gedacht dat enkel mensen met een zware hersenschudding hun reukzin zouden kunnen verliezen en affectieve problemen zouden kunnen krijgen zoals angst en depressie. Canadese vorsers hebben echter vastgesteld dat die problemen ook kunnen rijzen na een lichte hersenschudding.

Anorexia nervosa zou niet louter een geestelijk probleem zijn

In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht, blijkt anorexia nervosa niet louter van psychiatrische oorsprong te zijn. Auteurs hebben acht genetische varianten ontdekt die correleren met anorexia nervosa. Die studie toont dus aan dat het metabolisme ook meespeelt.

Een te lage LDL-cholesterolconcentratie verhoogt het risico op hemorragisch CVA

Meerdere studies hebben aangetoond dat een verlaging van de plasmaconcentratie van LDL-cholesterol, de "slechte" cholesterol, correleert met een lager cardiovasculair risico. Volgens een nieuwe, prospectieve studie zou echter een LDL-cholesterolconcentratie lager dan 70 mg/dl correleren met een hoger risico op CVA en hersenbloeding.

Sociale netwerken zouden goed zijn voor de geestelijke gezondheid van volwassenen

Regelmatig gebruik van sociale netwerken, een smartphone en het internet zouden mede verantwoordelijk zijn voor de crisis van geestelijke gezondheid in de Verenigde Staten. Een studie stelt dat echter ter discussie. Meer nog, bij volwassenen zou dat kunnen helpen om ernstig psychisch lijden zoals depressie en angst te voorkomen.

Multipele sclerose: belang van een enveloppe-eiwit

Vorsers hebben ontdekt dat een eiwit in de enveloppe van een retrovirus meespeelt bij het ontstaan van multipele sclerose. Dat is een nieuw mechanisme van aantasting van de axonen. Een interventie op dat mechanisme zou op termijn een verergering van de ziekte kunnen tegengaan.

Parkinson: de ziekte zou beginnen met een serotoninetekort

Vorsers hebben ontdekt dat de allereerste stadia van de ziekte van Parkinson mogelijk gekenmerkt worden door een verminderde serotonineproductie in de hersenen. Die vaststelling maakt het misschien mogelijk om de ziekte sneller te diagnosticeren, wat erg belangrijk zou zijn voor de behandeling ervan.

Meer geestesstoornissen in conflictzones

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben een meta-analyse van 129 studies uitgevoerd, die aantoont dat meer dan twintig percent van de mensen die in een conflictzone leven, een geestesstoornis vertonen en dat vrouwen in dergelijke gebieden gemakkelijker een depressie krijgen.

mGluR5, een biomarker van zelfmoordgedrag

Amerikaanse vorsers hebben vastgesteld dat de neurotransmitter mGluR5 een biologische marker is die zou kunnen helpen bij het diagnosticeren van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en een depressie in engere zin en bij het evalueren van het zelfmoordrisico bij die mensen.