Bloedende ulcera: is tramadol schuldig?

Tramadol is een veel gebruikte pijnstiller. Volgens een casus-controleonderzoek zou tramadol bloedingen in de hand kunnen werken bij patiënten met een ulcus.

Niet-alcoholische steatose en steatohepatitis in cijfers

Op het recente International Liver Congress, dat heeft plaatsgevonden in Wenen van 10-14 april, werd een Franse studie voorgesteld over leververvetting uitgevoerd in het reële leven. Wereldwijd zou tot een kwart van de volwassenen een vetlever hebben.

NASH: mogelijke waarde obeticholzuur

Volgens een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse van de REGENERATE-studie, een fase 3-studie, heeft obeticholzuur heilzame effecten bij NASH met leverfibrose.

Eosinofiele oesofagitis neemt toe

Volgens een recente meta-analyse uitgevoerd op grond van een systematisch literatuuroverzicht zijn de incidentie en de prevalentie van eosinofiele oesofagitis bij gebruik van de huidige diagnostische criteria veel hoger dan de vroegere ramingen.

Chronische inflammatoire darmaandoeningen bij adolescenten

Het Franse Epimad-register is een netwerk dat zich bezighoudt met chronische inflammatoire darmaandoeningen en waar alle gastro-enterologen (voor volwassenen of voor kinderen) van vier departementen in het noordwesten van Frankrijk aan deelnemen, zowel ziekenhuisartsen als gastro-enterologen met een privépraktijk.

VBS vraagt werkingsbudget endoscopen

Het VBS vraagt dat er een apart werkingsbudget komt voor endoscopen. De honoraria die de gastro-enteroloog kan aanrekenen voor zijn prestaties kunnen immers de kosten voor de sterilisatie van die toestellen niet voorkomen.

Welke chirurgische procedure bij gastro-oesofageale reflux?

Een gebrekkige antirefluxbarrière (hogedrukzone van de onderste slokdarmsfincter en de klem van het diafragma rond die sfincter) is een belangrijk element bij de pathofysiologie van gastro-oesofageale reflux. De behandeling moet dan ook een langdurig herstel van die barrière bewerkstelligen.

Onderhoudstherapie bij gemetastaseerde colorectale kanker

Gemetastaseerde colorectale kanker wordt klassiek behandeld met een inductiechemotherapie gevolgd door een onderhoudstherapie met bevacizumab. Kan je door toevoeging van een metronome chemotherapie (continue toediening van kleine doses) het effect van bevacizumab versterken?

Van tandcariës tot colonkanker

Dat er een verband bestaat tussen de algemene gezondheidstoestand en de gezondheid van de tanden, is geen nieuw gegeven. Paardenhandelaars bekeken vroeger de tanden van de paarden om een idee te krijgen van hun leeftijd en hun algemene toestand. De laatste jaren hebben verschillende studies aangetoond dat tandplak correleert met cardiale problemen, neurologische afwijkingen en tumorgroei.

Geen curcumine als recidiefpreventie bij geopereerde ziekte van Crohn

Volgens meerdere experimentele onderzoeken heeft curcumine ontstekingsremmende eigenschappen. De POPCUR-studie is een Franse, gerandomiseerde, dubbelblinde, vergelijkende, placebogecontroleerde, multicentrische studie die het eventuele nut van curcumine bij de preventie van een postoperatief recidief van de ziekte van Crohn heeft onderzocht.

Vlaamse Planningscommissie regelt 'subquota'

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse Planningscommissie. Die adviseert de Vlaamse regering over hoeveel geneeskundestudenten kunnen doorstromen naar een bepaalde beroepsopleiding, en fungeert als barometer om de werkelijke instroom bij te sturen.