Diabetes Mythe Meter moet misverstanden de wereld uit helpen

Vlamingen weten veel te weinig over de oorzaken van diabetes, de verschillende vormen en hun behandeling. De gemiddelde Vlaming haalt amper 4,9/10 wanneer gepeild wordt naar zijn/ haar kennis over diabetes. Daarom lanceert de Diabetes Liga vandaag op Wereld Diabetes Dag een online kennistest.

Nieuwe orale direct werkende anticoagulantia: adherentie en persistentie

De toediening en de bewaking van de nieuwe orale direct werkende anticoagulantia (NOAC's) bij de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) bij patiënten met een atriumfibrillatie zijn eenvoudiger dan die van vitamine K-antagonisten. De hoop was dan ook dat de adherentie (inname van de voorgeschreven geneesmiddelen) en de persistentie (voortzetten van de behandeling) daardoor zouden verbeteren, maar dat werd nog niet goed onderzocht.

Middagdutje goed voor het hart?

Er is discussie over het cardiovasculaire nut van een middagdutje. De meeste studies hebben echter een middagdutje vergeleken met geen middagdutje. Een aantal heeft ook gekeken naar de duur van het middagdutje, maar niet naar de frequentie ervan.

Vroeggeboorte en abnormale serumlipiden op volwassen leeftijd

Dankzij aanwinsten in de neonatologie stijgt het aantal volwassenen dat te vroeg is geboren. Het is dan ook belangrijk de eventuele gevolgen op de gezondheid te bekijken. We wisten al dat een vroeggeboorte correleert met een hoger risico op hart- en vaataandoeningen op volwassen leeftijd. Het was echter nog niet duidelijk of die mensen ook stoornissen van het vetmetabolisme, een belangrijke cardiovasculaire risicofactor, vertonen.

Verband tussen slaap en diabetes verder uitspitten

De Sleep Heart Health Study is een multicentrische cohortonderzoek, dat op touw werd gezet door het National Heart Lung & Blood Institute om het effect van ademhalingsstoornissen tijdens de slaap op de cardiovasculaire gezondheid te evalueren.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven