Er bestaat geen uniek "gay-gen"

De seksuele geaardheid is een complex samenspel van allerhande genetische varianten en omgevingsfactoren. Volgens de conclusies van een grote internationale studie is er dus geen sprake van een uniek "gay-gen".

Slechte overleving van diabetespatiënten die een infarct krijgen

Volgens de laatste resultaten van het Franse FAST-MI-register, die werden gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology, zijn het risico op hartfalen en de sterfte na een infarct hoger bij diabetespatiënten dan bij patiënten zonder diabetes.

Nieuwe richtlijnen over hart-en vaataandoeningen bij diabetespatiënten

Op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology, dat in Parijs heeft plaatsgevonden van 31 augustus tot 4 september, werd ook een update gepresenteerd van meerdere richtlijnen, waaronder de richtlijnen over hart- en vaataandoeningen bij diabetespatiënten. Die werden opgesteld in samenwerking met de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Focus op type 2-diabetes.

Niet alleen diabetespatiënten vinden baat bij dapagliflozine

De presentatie van de DAPA-HF-studie was ongetwijfeld een hoogtepunt op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology. Die studie toont aan dat dapagliflozine een gunstig effect heeft bij patiënten met hartfalen met een verminderde linkerventrikelejectiefractie, ook als ze geen diabetes hebben.

MITRA-FR: gegevens na twee jaar

Er is veel te doen geweest over de eerste resultaten van de onafhankelijke, multicentrische, gerandomiseerde, Franse MITRA FR-studie, die inderdaad sterk verschilden van die van de COAPT-studie, die ook rond die tijd werden gepubliceerd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven