Anorexia nervosa zou niet louter een geestelijk probleem zijn

In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht, blijkt anorexia nervosa niet louter van psychiatrische oorsprong te zijn. Auteurs hebben acht genetische varianten ontdekt die correleren met anorexia nervosa. Die studie toont dus aan dat het metabolisme ook meespeelt.

Dampers roken minder, maar kennen vaker een terugval

Volgens een Franse studie roken mensen die dagelijks een elektronische sigaret gebruiken, duidelijk minder sigaretten per dag en proberen ze ook vaker te stoppen met roken. Het percentage relaps is echter ook hoger bij dampers.

Een nieuw knieligament ontdekt

Vorsers hebben een nieuw ligament ontdekt in het kniegewricht. Dat ligament zou voorkomen bij een minderheid van de mensen en zou het risico op scheuren van de laterale meniscus verhogen.

Een te lage LDL-cholesterolconcentratie verhoogt het risico op hemorragisch CVA

Meerdere studies hebben aangetoond dat een verlaging van de plasmaconcentratie van LDL-cholesterol, de "slechte" cholesterol, correleert met een lager cardiovasculair risico. Volgens een nieuwe, prospectieve studie zou echter een LDL-cholesterolconcentratie lager dan 70 mg/dl correleren met een hoger risico op CVA en hersenbloeding.

Sociale netwerken zouden goed zijn voor de geestelijke gezondheid van volwassenen

Regelmatig gebruik van sociale netwerken, een smartphone en het internet zouden mede verantwoordelijk zijn voor de crisis van geestelijke gezondheid in de Verenigde Staten. Een studie stelt dat echter ter discussie. Meer nog, bij volwassenen zou dat kunnen helpen om ernstig psychisch lijden zoals depressie en angst te voorkomen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven