Focus op kankeronderzoek van de bovenste plank

Ook bij onbehandeld Hodgkinlymfoom in stadium III of IV is brentuximab vedotin beter

Neoadjuvante chemotherapie met of zonder hyperthermie bij sarcoom

- Advertentie -